Disclaimer

Disclaimer

FrisseDuik heeft bij de samenstelling en het invullen van deze shop en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De weergegeven informatie is slechts informerend van aard. FrisseDuik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze shop is verkregen.

FrisseDuik garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door FrisseDuik gewenst moment worden gewijzigd.

Op deze website zijn links aangebracht die leiden naar websites van derden. Dit betreffen websites waarvoor FrisseDuik op geen enkele wijze verantwoordelijk is. FrisseDuik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden is bedoeld als hulp voor de bezoeker van deze shop en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van meer artikelen en mogelijke korting die FrisseDuik door middel van samenwerking heeft verkregen en aan haar bezoekers mag bieden.